Privaatsuspoliitika

Kuus Arvutiabi kaitseb isikuandmete puutumatust ja konfidentsiaalsust, mida äriühing seoses klientidele pakutavate teenustega töötleb.